Kako izgleda jedan dan u Bogosloviji

Bogoslovija je kuća u kojoj zajednički žive svećenici i kandidati za svećenike ili bogoslovi. Svrha života u Bogosloviji je što bolja priprema svećeničkih kandidata kroz odgoj i obrazovanje za poziv svećenika koji su dobili od Boga. U Bogosloviju se primaju samo oni kandidati koji su preporučeni od svojih biskupa (ordinarija), a na kraju odlučuje rektor Bogoslovije ovisno o karakteristikama kandidata.
Glavna i najodgovornija osoba za odgoj bogoslova je rektor kao „glava kuće“ koji vodi brigu o svemu što se događa u Bogosloviji, zatim tu je još odgajatelj ili regens koji je zadužen za disciplinu u kući i nadzor bogoslova, te organiziranje različitih aktivnosti (sportskih, kulturnih i dr.). Zatim tu je duhovnik kao osoba zadužena za vođenje i nadziranje duhovnog života kroz osmišljavanje različitih oblika molitve. Postoji službeni duhovnik, ali svaki bogoslov ima slobodu izbora osobnog duhovnika, o čemu mora biti obaviješten rektor.
Duhovnost ili život u molitvi je najvažniji za svakog bogoslova pa tome treba biti posvećena osobita pažnja. Molitva se sastoji u prvom redu od slavljenja svakodnevne svete mise ili Euharistije koja je centar duhovnog života svakog svećenika pa tako i bogoslova. Drugo je molitva božanskog časoslova koji se sastoji iz dijelova Svetog Pisma te djela crvenih otaca ili svetaca. Časoslov se sastoji od pet dijelova: jutarnje molitve, srednjeg časa, službe čitanja, večernje molitve i povečerja. Bogoslovi mole neke dijelove časoslova (jutarnja, srednji čas i večernja) dok su svećenici obvezni svakodnevno moliti sve dijelove časoslova.
Uz ove molitve obavezno je svakodnevno čitati i razmatrati duhovno štivo te obavljati pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji molitvom krunice; naravno slobodno je privatno imati vlastite pobožnosti. U duhovni život također spadaju redovite ispovijedi i svakodnevni ispit savjesti. Najmanje jednom godišnje organiziraju se duhovne vježbe u trajanju od najmanje tri dana, te jednomjesečne duhovne obnove.

Drugo po važnosti je studij ili obrazovanje koji se sastoji od redovitih pohađanja predavanja te čitanja literature i utvrđivanja gradiva u vrijeme predviđeno za to. Svaki profesor određuje obveznu literaturu i zadatke iz predmeta koji predaje. Obrazovanjem se želi dobiti što šira slika funkcioniranja kako materijalne tako i duhovne stvarnosti koja nas okružuje. Obrazovanjem se također formiramo kao osobe sa svojim pogledom na svijet koji mora biti u duhu i po nauku katoličke Crkve, odnosno u duhu njezinog utemeljitelja Isusa Krista.

Sve druge obveze i odgovornosti su određene propisima svake pojedine Bogoslovije a najvećim dijelom se provode kroz dnevni red. Dnevnim redom su određene sve točke u danu od ranojutarnjeg ustajanja (obično u 6 sati) do odlaska na počinak (u 22 i 30). Ujutro nakon ustajanja, pospremanja kreveta i osobne higijene prva točka je jutarnja molitva (6 i 30), poslije toga dolazi sveta misa (7 sati) pa doručak (7 i 30). Nakon doručka krećemo na predavanja (8 i 15), nakon predavanja dolazi molitva srednjeg časa (12 i 45) pa ručak (13 sati); nakon ručka je rekreacija ili zajedničko druženje te odmor i studij. Večera je u 19 sati, a nakon večere slobodne aktivnosti dok je počinak u 22 i 30.
Raspored je drugačiji vikendom jer nema predavanja, pri čemu je ustajanje kasnije. Subotom se obavljaju čišćenja zajedničkih prostorija. U slobodno vrijeme važno je baviti se sportom ili nekim fizičkim aktivnostima radi vlastitog zdravlja, te također pratiti i odlaziti na kulturna događanja u gradu. Za izvanredne potrebe treba tražiti dozvolu odgajatelja ili rektora i najaviti se unaprijed, recimo kod odlazaka kući ili u grad. U svemu se treba ravnati poslušnošću prema poglavarima kao prema Kristu koji je Glava Crkve, jer su oni odgovorni i brinu se za našu svećeničku formaciju.

Copyright © 2019 Slunjski dekanat
Partner of Joomla Perfect Templates