VAGANAC - Uzvišenje Sv. Križa

53233 Vaganac (crkva je spaljena 1991., obn. 2002.)

Upravlja: Mile Šajfar iz Drežnik Grada

Dekret od 23.7.2001.,

st. 240, kat. 190, (1991. godine kat. 440)

Nadmorska visina: 367 m 

Nastanak vaganačke župe vezan je uz konac 18. stoljeća. Nakon Svištovskog mira 1791. vojna vlast je naselila 66 obitelji u Vaganac. Nekako do 1810. sagrađena je i župna crkva Uzvišenja sv. Križa. Prema šemetizmu iz 1885. župa Vaganac broji 1.630 duša (uključujući sela Rešetar, Željavu i L. Petrovo Selo). Prvi poznati župnik je Petar Banić (oko 1836.) a zadnji Alojz Stantić (1943). Od 1945. godine župom upravljaju župnici iz Drežnika.

Župa je 1915. brojila 1.889 katolika. U Drugom svjetskom ratu je desetkovana. Novu crkvu gradio je 1961-3. župnik Vladimir Pezelj. God 1965. počela je gradnja župnog stana. Oko 600 katolika župa broji 1974., a prema popisu iz 1991. svega oko 450 stalnih stanovnika. U listopadu 1991. Srbi su razorili mjesto, svaku kuću i crkvu, te pobili stare osobe koje su zatekli u selu. Nakon povratka 1995. mjesto je obnovljeno. Vratilo se kojih 200 stanovnika, uglavnom starijih osoba. Uz crkvu je bio omanji župni stan, koji je sada dnepopravljiv. Prijepisi matica do 1950. nađeni su u slunjskom skloništu, a ostalo u jednom četničkom rovu kod Korenice. Na Križevo 2002. biskup je blagoslovio novoizgrađenu crkvu.

 

Copyright © 2019 Slunjski dekanat
Partner of Joomla Perfect Templates