RAKOVICA - Sv. Jelena Križarica (spaljena 1991., obn. 1997.)

(047) 784 072, 47245 RAKOVICA, Rakovica 60

Župnik: don Andrija Kekić, rođen 02. 04. 1952., zaređen 08. 04. 1979.,

dekret od 27.08.2014.

st. 747; kat. 725; 1991. godine kat. 1080

Nadmorska visina: 391 m

U Rakovici nalazimo župu sv. Jelene još u srednjem vijeku, a crkva sv. Jelene spominje se još 1557. Nakon izgona Turaka godine 1750. osnovan je vikarijat (kapelanija) te je prvi kapelan bio Petar Cajnar. Rakovica je postala župa između 1771. i 1781. godine. Prvi rakovački župnik bio je Petar Galetić. Nakon 1893. Rakovica postaje središte rakovačkog dekanata koji je dokinut 1969. kad su župe ovog dekanata (osim Saborskog) pripojene Slunjskom dekanatu u Riječko-senjskoj nadbiskupiji. Župa je 1915. brojila 3.463 katolika, a zbog ratnih stradanja i iseljavanja 1974. ima tek 1.433 katolika. Po zadnjem popisu (1991.) u župi nalazimo tek oko 1.000 katolika.

Crkva sv. Jelene Križarice dobila je 1843. oblik koji je imala do zadnjih razaranja. U Drugom svjetskom ratu je oštećena, ali ne i zapaljena. Međutim, razoren je župni stan u kojem je nastradala jedna od većih župskih knjižnica u senjskoj i modruško-krbavskoj biskupiji. Stan je poslije podigao župnik Josip Bogović, a preuredio Miljenko Vidas. U ovom ratu je devastiran. Matice koje je župnik bio zakopao otkrivene su i nestale. Crkva kao i sve kuće su porušene, žitelji protjerani i ubijena je 21 osoba. Povratak 1995. značio je novi početak. Župnik mons. Petar Bogut je crkvu sasvim obnovio i još poljepšao.

 

Copyright © 2019 Slunjski dekanat
Partner of Joomla Perfect Templates