CETINGRAD - Uznesenje BDM

47222 CETINGRAD, Trg hrvatskih branitelja 21

 (047) 781 320; faks 781 017; 098 318 950 

5.10.1991. crkva granatirana, 4.11.1991. izgorjela

1.12.1991. do temelja minirana; 19.5.1998.

kamen temeljac blagoslovio nadbiskup Anton Tamarut,

15.8.1999. crkva blagoslovljena;

župna kuća razrušena 28.11.1991., obnovljena 1997.

Župnik: Marijan Ožura, rođen 28.11.1937., zaređen 31.3.1963.

Dekret od 3.8.1963.,

st. 2536, kat. 1431. (1991., kat. 2640)

Kapele: Sv. Ivan ap. i ev. (Kruškovača), Sv. Vinko Paulski

(Bilo-Kosica), Kraljica mira (Batnoga - Žuti put),

Srce Marijino (Batnoga - Križ)

Nadmorska visina: 238 m.

Cetin je stari srednjovjekovni grad koji je u 15. stoljeću bio u vlasti Frankopana. Ondje je 1. siječnja 1527. održan hrvatski sabor na kojem je izabran Ferdinand Habsburški za hrvatskog kralja. Krajem istog stoljeća dolazi pod tursku vlast.

Koncem 19. stoljeća narod se doseljavao i širio na prostor današnje cetingradske župe. Prema šematizmu župa je osnovana 1802. do 1805. Župa je 1880. godine imala 3.500 duša, 1915. čak 4.958. Godine 1930. imala je 6.000 vjernika. Pored ratnih stradanja siromaštvo je nagnalo ljude na iseljavanje, tako da 1974. župa broji 4.100 katolika, a 1991. godine 2513.

U proljeće 1891. župnik Ernest Krainčević je započeo izgradnju današnje crkve Uznesenja BDM. Već u listopadu crkva je stavljena pod krov, a o tome župnik piše: «Jer obće jest mnijenje da ne samo u bližnjoj već i daljoj okolici nema crkve koja jednaka jest ovoj». Župnik mons. Marijan Ožura, koji od 1963. uspješno vodi župu, crkvu je temeljito obnovio prije Domovinskog rata. U tom dijelu Hrvatske jedino cetingradska crkva je imala klasične orgulje.

Pobunjeni su Srbi crkvu gađali te je 4. studenog 1991. zapalili, a 1. prosinca 1991. minirali. Ostala je samo hrpa kamenja. Župnik je spasio 8 kipova i svih 14 postaja križnog puta. Uništen je i župni stan, a župnik je u vrijeme okupacije župom upravljao iz Velike Kladuše i Karlovca. Nakon povratka 1995. izgrađen je projekt obnove, a 1999. crkvu je blagoslovio riječki nadbiskup mons. Anton Tamarut. Uljepšavanje crkve i nabavljanje inventara traje i dalje. Crkva ima 6 zvona. Crkva je 2007. dobila podno grijanje, a u kripti je iste godine blagoslovljena i spomen kapela ratnim stradalnicima iz župe Cetingrad. Prema mogućnostima namjeravaju se nabaviti nove hrastove klupe u crkvi i oslikati je. To bi učinili akademski slikari iz Ukrajine. Župni stan je iz temelja napravljen novi. Vjeronaučna dvorana je obnovljena.

 

Copyright © 2019 Slunjski dekanat
Partner of Joomla Perfect Templates