Predbračni tečajevi za sve župe Slunjskog dekanata održavaju se redovito svake godine svaki petak u svibnju i listopadu u 19 sati u kapeli sv. Valentina u Cvitoviću,

pod vodstvom Slunjskog dekanata u suradnji sa psiholozima, liječnicima i drugim stručnjacima u predbračnoj i bračnoj tematici. 

Tečaj je obvezan za sve one koji namjeravaju sklopiti sakramentalni brak.

Nakon završenog tečaja kandidati dobivaju službenu pismenu potvrdu od Dekanata da su pohađali tečaj. 

Kandidati se ne trebaju posebno prijavljivati, dovoljno je da da dođu na prvi susret.

Zbog potreba u dekanatu tečaj će biti organiziran i u kolovozu.

 

Copyright © 2019 Slunjski dekanat
Partner of Joomla Perfect Templates