Dekan Ogulinskog dekanata preč. Robert Zubović, dekan Udbinskog dekanata preč. Tomislav Rogić i dekan Slunjskog dekanata preč. Antonio Čutura sazivaju međudekanatsku sjednicu za ova tri dekanata 06. 06. 2016. u Generalskom Stolu. Ugostit će nas ogulinski dekan preč. Zubović i župnik Generalskog Stola velečasni don Ivica Tolla.

prošlogodišnji domaćin slunjski dekan preč. ČUTURA i ovogodišnji domaćin ogulinski dekan preč. ZUBOVIĆ

 Naime svake godine za ova tri dekanata međudekanatska sjednica se održava u lipnju u jednom od dekanata. Prošle godine domaćin je bio naš mladi dekan don Antonio Čutura i sjednica sa 24 svećenika (polovica od ukupnog broja svećenika u Biskupiji) održana je u župnom uredu u Cvitoviću. Iduće godine domaćin će biti preč. Rogić i Udbinski dekanat.

Na isti način na međudekanatskim sjednicama sastaje se i druga polovica naše Biskupije tj. preostala tri dekanata: Otočki na čelu sa mons. Tomislavom Šporčićem, Gospićki na čelu sa mons. Milom Čančarom i Senjski na čelu sa preč. Silviom Milinim.

Copyright © 2019 Slunjski dekanat
Partner of Joomla Perfect Templates