Mr. sc. don Antonio Čutura, dekan slunjski, župnik župa Cvitović i Lađevac

 

(Gospić, 15.11.2014.) - Ordinarij Gospićko-senjske biskupije, biskup dr. Mile Bogović potvrdio je izbor dekana kojega su svećenici proveli po svojim dekanatima prethodnih dana. Ovim dokumentom dekani su službeno imenovani i započinje njihov mandat kako je niže navedeno:

Odredbom ovog Ordinarijata br. 149/2014. od 2. listopada t. g. u svim su našim dekanatima provedeni izbori na kojima su predloženi dekani. Vodeći računa o rezultatima tih izbora i važećim pravnim normama, ovime prema kan. 553-555 te čl. 17 važećeg Statuta o dekanima, s današnjim danom imenujem:

Preč. mr. sc. Antonia Čuturu, župnika u Cvitoviću i Lađevcu novim slunjski dekanom

Ovim ujedno pozivam sve svećenike u slunjskom dekanatu na suradnju s dekanom u svemu što određuju crkveni zakoni i Statut o dekanima za zajedničko dobro ne samo svećenika nego i svih vjernika u dekanatu.

Neka se spomenuti Statut pročita na prvom dekanatskom sastanku. U prvom redu pozvani su dekani da paze na izvršavanje odredaba tog Statuta. Preporučujem dekanima da porade kako bi se na području pojedinih dekanata napravio dekanatski pastoralni plan i objavio u dekanatskim glasilima. Gdje službeno ne postoji dekanatsko glasilo, neka se objavi u nekom župnom glasilu u dekanatu i obavijesti o tome Božji narod.

       Marinko Miličevć, kancelar              dr .sc. mons. Mile Bogović, biskup

 

ŽIVOTOPIS SLUNJSKOG DEKANA

Novi slunjski dekan mr. sc. don Antonio Čutura rođen je 14. lipnja 1973. u Zenici od oca Ljube (umro 7. 1. 2000. god.) i majke Katice r. Smoljan. Osnovnu i srednju tehničku školu završio je u rodnom gradu sa odličnim uspjehom. Studirao je religijsku pedagogiju i katehetiku od 1994. do 1998. god. u Mostaru i završio diplomom sa izvrsnim uspjehom. U Mostaru je proglašen najboljim studentom i dobio dekanovu nagradu. Godinu dana je radio kao profesor u mostarskoj  školi „Tin Ujević“ i tu stekao pedagošku i vjeroučiteljsku praksu. Kao svećenički kandidat upisuje 1998. studij filozofije i teologije u Sarajevu na Vrhbosanskoj katoločkoj teologiji  i završava diplomom također sa izvrsnim uspjehom. U Sarajevu je također proglašen studentom godine i za najbolje ocjene nagrađen od Fakulteta. 

Sveti red đakonata primio je 3. 12. 2000. god. po rukama vrhbosanskog nadbiskupa i metropolita, kardinala Vinka Puljića. Po istom kardinalu godinu dana kasnije u sarajevskoj prvostolnici Srca Isusova na blagdan sv. Petra i Pavla 2001. god. primio je sveti red prezbiterata. Prvu svećeničku službu obavljao je godinu dana kao župni vikar u sarajevskoj katedrali Srca Isusova. Nakon toga bio je premješten u župu Srca Isusova u Rami – Prozoru. Tamo je bio nešto više od dvije godine. Kada je po blagoslovu Kardinala upisao poslijediplomski dogmatski studij u Zagrebu, stanovao je kod otaca isusovaca već treći put zaredom u župi Srca Isusova.

Poslijediplomski znanstveni studij iz dogmatske teologije završio je 2008. god. također sa izvrsnim uspjehom i visokim prosjekom ocjena na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu sa temom: „Mariološke teme dr. Rudolfa Brajičića“ i stekao diplomu magistra teoloških znanosti civilno i crkveno važeću. Obradio je saborsku ekleziologiju i mariologiju našega hrvatskog teologa isusovca dr. Rudolfa Brajičića koji je kao i don Antonio rođen u Zenici 1918., a podrijetlom je iz Poljica. Ovu temu je odabrao na prijedlog tadašnjega provincijala Družbe Isusove dr. sc. Ivana Kopreka, a izradio po bogatoj literaturi isusovačkog teologa dr. Brajičića i također po njegovom osobnom tumačenju mnogih tema, naravno i uz njegov blagoslov.

Zadnjih sedam godina u službi je kao dijecezanski svećenik u Gospićko - senjskoj biskupiji i to na župi sv. Nikole biskupa u Cvitoviću i sv. Juraja mučenika u Lađevcu kod Slunja. Radosno služi kao svećenik i uz pastoralni rad bavi se i znanstvenim radom. U Slunjskom dekanatu djeluje već punih sedam godina kao župnik, a kao dekan dvije godine. Na dekanatskoj sjednici 3. 11. 2014. održanoj u župnom uredu u Slunju svećenici slunjskog dekanata izabrali su ga za dekana. Gospićko- senjski biskup mons. dr. sc. Mile Bogović potvrdio je taj izbor i službenim dekretom od 15. 11. 2014. br. 163/2014  imenovao ga je dekanom Slunjskog dekanata.

 

Copyright © 2019 Slunjski dekanat
Partner of Joomla Perfect Templates