K L A N J A N J E  U  N A Š E M   D E K A N A T U

Jedan specifikum u ovom dekanatu je klanjanje Presvetom Oltarskom sakramentu. Održava se svaki četvrtak u 19 sati u crkvi sv. Nikole biskupa koja dominira ovim djelom „Korduna“ i našim slunjskim dekanatom. Tako i euharistijski Isus dominira ovim geografskim djelom upravo iz crkve na brijegu, iz sv. Nikole biskupa. Posebno dominira u procesijama sa Presvetim oko župne crkve i blagoslovom „Korduna“, za vrijeme tih procesija, na sve četiri strane.

U zimskim danima klanjanje, sveta misa i Gospina krunica slavi se u kapelici sv. Valentina u 18 sati. Rado molimo i četvrtkom razmatramo „Otajstva Svjetla“ i na taj način prolazimo kroz Isusov život počevši od krštenja u Jordanu, prvog čuda u Kani Galilejskoj i Marijinoj intervenciji, preko navještanja Kraljevstva Božjega i poziva na proces obraćenja, preobrazbe na brdu Taboru, pa do ustanove svete Euharistije u kojoj nam se Gospodin darovao.

Na klanjaje dolaze župljani iz Slunja, Lađevca, Cvitovića, Rakovice, Karlovca i koji put i iz Zagreba. Euharistijski Isus sa ovog brda „Brkašica“ privlači mnoge i ne ostavlja ih ravnodušne nego budi u njima želju da mu opet dođu i da ga rado nose i pronose i u svojim župama. Ljudi zahvaćeni euharistijskim Isusom mjenjaju svoje živote i postaju bolji i pokušavaju to donijeti u svoje obitelji i  svoje župe.

Copyright © 2020 Slunjski dekanat
Partner of Joomla Perfect Templates