U nedjelju 28. 08. 2016. župnik cvitovački i lađevački don Antonio Čutura poklonio je svakoj svojoj župi za oproštaj kip BLAŽENE DJEVICE MARIJE i kao župnik blagoslovio oba kipa pred crkvama  i imao procesije sa Gospinim kipom oko cvitovačke i lađevačke crkve. Na kraju je obe župe posvetio Prečistom Srcu Marijinu i stavio sve svoje župljane pod njezinu zaštitu. Kao još uvijek aktualni dekan posvetio je cijeli slunjski dekanat Prečistom Srcu Marijinu i stavio sve vjernike pod njezinu zaštitu. Neka nas sve zagovara i prati BLAŽENA DJEVICA MARIJA. Amen!

 

Copyright © 2019 Slunjski dekanat
Partner of Joomla Perfect Templates