U nedjelju 28. 08. 2016. župnik cvitovački i lađevački don Antonio Čutura poklonio je svakoj svojoj župi za oproštaj kip BLAŽENE DJEVICE MARIJE i kao župnik blagoslovio oba kipa pred crkvama  i imao procesije sa Gospinim kipom oko cvitovačke i lađevačke crkve. Na kraju je obe župe posvetio Prečistom Srcu Marijinu i stavio sve svoje župljane pod njezinu zaštitu. Kao još uvijek aktualni dekan posvetio je cijeli slunjski dekanat Prečistom Srcu Marijinu i stavio sve vjernike pod njezinu zaštitu. Neka nas sve zagovara i prati BLAŽENA DJEVICA MARIJA. Amen!

I ovaj četvrtak, na sv. Klaru Asišku bilo je klanjanje u Cvitoviću na blagdan sv. Klare Asiške. Sv. Klara se često u slikama prikazuje kako blagoslivlja cijeli Asiz. Tako smo i mi danas blagoslovili Cvitovići cijeli ovaj lijepi kraj.

U četvrtak 4. kolovoza 2016. župnik don Antonio predvodio je klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu u kapeli sv. Valentina kod župnog stana u Cvitoviću i zajedno sa vjernicima blagoslovio Cvitović i cijeli Kordun.

U nedjelju 14. 08. 2016. u Cvitoviću slavi se Rokovo, suzaštitnik župe. Misu predvodi i pod njom propovijeda mr. sc. mpt Pejo Orkić, provincijal hrvatskih salezijanaca u koncelebraciji dekana Slunjskog dekanata don Antonia Čuture i drugih svećenika iz dekanata i dalje. Pod misom pjeva župni zbor sv. Nikole. Misa počinje u 12 sati.

Župnik Antonio, ministrant Marko Barić, Provincijal Pejo Orkić, mežnar Čop i Damir Barić (kapela sv. Valentina kod župnog ureda)

ISPRAVNO SUOSJEĆATI... Mi ne možemo ispravno suosjećati dok je god blokiran jedan dio svijesti o nečemu u nama. Ispravno suosjećanje u svemu imao je Gospodin:... vidje i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira. Primjer ispravnog suosjećanja Isus nam donosi u prispodobi o milosrdnom Samaritancu... To je govor o Božjem srcu koje nas ne zaobilazi i koje i nas same želi osposobiti u korištenju osjećaja na ispravan način.

(Gospić, 1.7.2016.) - Vlč. Josip Šimatović, dosadašnji župni vikar (kapelan) u Gospiću, razriješen je te službe imenovan župnikom župa Sv. Nikole na Udbini i Sv. Jurja u Podlapači. Ovim dekretom je imenovan i čuvarom nacionalnog svetišta Crkve hrvatskih mučenika na Udbini.

Josip Simatovic

Copyright © 2016 Slunjski dekanat
Partner of Joomla Perfect Templates